הרשמה לאיגוד ישיבות ההסדר

 

אנו שמחים על בחירתך ללמוד באחת מישיבות ההסדר החברות באיגוד ישיבות ההסדר.

איגוד ישיבות ההסדר הינו הגוף המשמש כיועץ, תומך, מלווה ומייצג את ישיבות ההסדר (ישיבות המוכרות על ידו והפרוסות ברחבי הארץ) ואת תלמידיהם בכל הקשור בזיקה שיש לישיבות ההסדר או לתלמידיהם עם שלטונות הצבא או רשויות שלטון אחרות רלבנטיות.

כחלק מהסדרת הליך קליטתך בישיבה, הנך נדרש למלא פרטים אישיים ולהסדיר תשלום חד פעמי, עבור מתן שירותי האיגוד

בסך 350 ש"ח.

התשלום לאיגוד הינו עבור מתן שירותי האיגוד לישיבות ההסדר, הכולל בין היתר - טיפול בבקשת הסדרת המעמד ו/או טיפול בהליכי חיול ו/או גיוס לצה"ל, של תלמידי ישיבות ההסדר.

בסיום הליך הרישום והתשלום המקוון, האיגוד יפתח כרטיס תלמיד במערכת ממוחשבת.

בתחילת לימודך בישיבה, עליך לפנות למזכירות הישיבה ולמלא טופס בקשת הצטרפות למסלול ההסדר. טופס חתום על ידי ראש הישיבה ישלח על ידי מזכירות הישיבה לאיגוד, אשר יעביר הנתונים לצבא ויפעל לאישור קליטת הנתונים במערכות הצבא.

לידיעתך – תשלום לאיגוד אינו מהווה ראיה ו/או אישור עבור רשויות הצבא להסדרת מעמדך ו/או קבלתך לישיבה.

 
יש למלא שם פרטי
יש למלא שם משפחה
יש למלא מספר זהות יש למלא מספר זהות יש למלא מספר זהות
יש למלא תאריך לידה
{{txtLang.errPhoneHand}} {{txtLang.errPhoneNumberMin }} {{txtLang.errPhoneNumberMax }} {{txtLang.errPhoneHand2 }}
{{txtLang.errPhoneHand}}
יש למלא דוא"ל כתובת מייל אינה חוקית
יש למלא בית ספר
יש למלא ישוב
יש למלא רחוב
 
 
יש למלא שם האב
יש למלא שם האם
{{txtLang.errPhoneHand}} {{txtLang.errPhoneNumberMin }} {{txtLang.errPhoneNumberMax }} {{txtLang.errPhoneHand2 }}
{{txtLang.errPhoneHand}}
{{txtLang.errPhoneHand}} {{txtLang.errPhoneNumberMin }} {{txtLang.errPhoneNumberMax }} {{txtLang.errPhoneHand2 }}
{{txtLang.errPhoneHand}}
יש למלא דוא"ל כתובת אימל אינה חוקית
יש למלא דוא"ל כתובת אימל אינה חוקית
 
 
יש למלא עדיפות לישיבה
 
 
לתשלום באמצעות מזומן/צ'ק/העברה בנקאית - נא לסמן כאן (פנה למזכירות הישיבה)