{{ txtLang.hdrText1 }}
{{ txtLang.hdrText2 }}
lock
{{ txtLang.hdrText4 }}  אולפנת לבונה 02-9400164
{{ txtLang.hdrText6 }}
{{ txtLang.plsDonationAmount }}
{{ txtLang.plsDonationDetails }}
{{ txtLang.errDonationAmount }}
{{ txtLang.errPayment }}
{{ txtLang.errCurrency }}

{{ txtLang.plsPersonalInformation }}
{{ txtLang.errFirstName }}
{{ txtLang.errLastName }}
{{ txtLang.errPhoneHand }}
{{ txtLang.errEMail }} {{ txtLang.errEMail2 }}

{{ txtLang.plsMailingAddress }}
{{ txtLang.errCity }}
{{ txtLang.errStreet }}
{{ txtLang.errBuilding }}

 
תוכנית הבניה
 
{{ txtLang.txtSSL1 }}
לעמותת {{ CompanyName }} אישור לתרומות עפ"י סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.
 
 
{{ txtLang.txtRules }}